Järjestödigi-kartoituksen tulokset 

Järjestödigi-kartoitus on selvittänyt järjestöjen, liittojen ja yhdistysten digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja sosiaalisen median kehitystä Suomessa vuodesta 2017 lähtien.

Kartoituksen tavoitteena on tarjota vinkkejä, tietoa ja oivalluksia suomalaisten järjestöjen digitalisaation ja viestinnän kehittämiseksi pienistä paikallisyhdistyksistä suuriin liittoihin. Vuosittain tehtävä tulosten vertailu tarjoaa ainutlaatuista tietoa digitalisaation ja viestinnän kehityksestä eri kokoisissa järjestöissä.

Tutustu alla olevien linkkien kautta eri vuosien raportteihin: