Järjestödigi-kartoituksen tulokset on nyt ladattavissa

Järjestödigi-kartoitus selvitti vuonna 2022 viidettä kertaa suomalaisen järjestökentän kehitystä digitalisaation hyödyntämiseen, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Tulosten vuosivertailun ja monipuolisen vastaajaryhmän myötä kartoitus tarjoaa runsaasti tietoa ja vinkkejä aihepiiristä. Kartoitusta on tehty vuodesta 2017 lähtien.

Tänä vuonna tuloksissa on nähtävillä niin pandemia-ajan vaikutukset kuin sosiaalisen median käytön muutokset viestintätapojen kehittyessä. Kartoituksen tekemisen sykli vaihdettiin nyt ensimmäistä kertaa vuosittaisesta joka toinen vuosi tehtävään, mikä mahdollistaa muutosten havaitsemista entistä paremmin. Lue yhteenveto tuloksista ja lataa raportti.

Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisen järjestökentän kehitystä digitalisaation hyödyntämiseen, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Kartoitus tuottaa ainutlaatuista tietoa, joka samalla tukee järjestöjen toiminnan, digiosaamisen ja viestinnän kehitystä Suomessa.

Järjestödigin tavoitteena on: 

  • tarjota järjestöille ja muille tahoille tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja somen tilasta Suomessa
  • lisätä ymmärrystä ja oivalluttaa ihmisiä digitalisaation ja viestinnän mahdollisuuksista järjestöissä
  • antaa yhdistyksille mahdollisuus vertailla omia digi- ja viestintätapojaan yleiseen tilanteeseen järjestökentällä
  • pitää yllä keskustelua viestinnän, digiosaamisen ja digitalisaation merkityksestä järjestöissä.

Järjestödigi-blogi

Kartoituksen toteuttavat yhteistyössä: