Järjestödigi-kartoitus – digiä ja viestintää suomalaisissa järjestöissä

Järjestödigi-kartoitus selvittää vuosittain suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Haluamme Järjestödigi-kartoituksen tekemällä 

  • tarjota järjestöille tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja somen tilasta Suomessa
  • antaa järjestöille mahdollisuuden peilata omaa tilannettaan tuloksiin
  • esitellä konkreettisia vinkkejä järjestöjen tavoista toimia aihepiirin saralla
  • sekä pitää yllä keskustelua digiosaamisen ja digitalisaation merkityksestä järjestökentällä.

Järjestödigi-blogi

Kartoituksen toteuttavat yhteistyössä:

Viestintä-Piritta
TIEKE
Vitec Avoine Oy