Järjestödigi 2022 -kyselyn vastausaika on päättynyt. Tulokset julkaistaan verkkotilaisuudessa 19.1.2023.

Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisen järjestökentän kehitystä digitalisaation hyödyntämiseen, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Kartoitus tuottaa ainutlaatuista tietoa, joka samalla tukee järjestöjen toiminnan, digiosaamisen ja viestinnän kehitystä Suomessa.

Järjestödigin tavoitteena on: 

  • tarjota järjestöille ja muille tahoille tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja somen tilasta Suomessa
  • lisätä ymmärrystä ja oivalluttaa ihmisiä digitalisaation ja viestinnän mahdollisuuksista järjestöissä
  • antaa yhdistyksille mahdollisuus vertailla omia digi- ja viestintätapojaan yleiseen tilanteeseen järjestökentällä
  • pitää yllä keskustelua viestinnän, digiosaamisen ja digitalisaation merkityksestä järjestöissä.

Järjestödigi-blogi

Kartoituksen toteuttavat yhteistyössä: