Järjestödigi-kartoitus selvittää vuosittain suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Haluamme Järjestödigi-kartoituksen tekemällä 

  • tarjota tietoa suomalaisten järjestöjen digitalisaation, viestinnän ja somen tilasta
  • antaa järjestöille mahdollisuuden peilata omaa tilannettaan tuloksiin
  • esitellä konkreettisia vinkkejä järjestöjen tavoista toimia aihepiirin saralla
  • sekä pitää yllä keskustelua digiosaamisen ja digitalisaation merkityksestä järjestökentällä.

Kartoituksen toteuttavat yhteistyössä: